I forhold til COVID-19 aflyser jeg din tid, hvis jeg mærker tegn på sygdom. Og det samme forventer jeg, at du også gør. Lad os bare få den corona væk. Jeg er så træt af at holde afstand.


Nå, men persondataloven beder om, at du bliver informeret om disse ting:

Hvem er jeg?
Jeg er kropsterapeut, Anja Opstrup .​

Hvorfor har jeg en fortrolighedspolitik?
Det er nødvendigt for mig, at du er informeret om, at jeg indsamler, opbevarer og behandler oplysninger om dig i forskellige sammenhænge. På den måde er jeg sikker på, at du er informeret i henhold til Persondataforordningen.

Accept
Når du kommer hos mig som klient, accepterer du også de betingelser, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring. Udover denne fortrolighedserklæring, vil du som klient muligvis modtage en samtykkeerklæring, som du vil blive bedt om at skrive under på, hvis jeg i forbindelse med dit behandlingsforløb kommer i besiddelse af eller/og har brug for at notere personfølsomme oplysninger om dig.

Hvornår og hvordan indsamler jeg oplysninger om dig?
Etablering af klientforhold. Når du ringer eller skriver til mig med henblik på eventuelt at starte et forløb op hos mig, gemmer jeg dit telefonnummer og/eller e-mail samt dit navn. Hvis du sender yderligere oplysninger via mail, slettes de med det samme, de er læst.

Hvilken type information indsamles fra dig?
Jeg opbevarer udelukkende de informationer/oplysninger, der er relevante i forhold til dine behandlinger hos mig. Navn og tlfnr. Hvis jeg laver journalføring, vil den indeholde årsagen til din henvendelse, samt mine noter for hver behandling,

Hvad er formålet med indsamlingen?
Journalen føres for min hukommelses skyld og for at verificere, at jeg behandler dig for en diagnose, jvf regler for RAB registrering.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Det er kun mig, Anja Opstrup, der har adgang til dine oplysninger, og de videregives ikke uden dit samtykke.

Hvordan kan du få adgang til og opdatere dine oplysninger?
Du har til enhver tid ret til at få adgang til alle opbevarede data omkring din person, og du har ret til at forlange dine oplysninger slettet eller udleveret. Dine oplysninger videregives ikke til tredje part.

Hvordan kan du sørge for, at jeg sletter dine oplysninger?
De data, der er nødvendige i forhold til SKAT for at kunne tilbyde momsfrie behandlinger, opbevares i henhold til lovgivningen i 5 år. Herefter vil de blive slettet. Alle øvrige data opbevares i 1 år efter sidst noterede behandlingsdato.

Hvordan opbevarer jeg data?
Mine journaler føres manuelt og opbevares aflåst. Fra maj 2020 føres din journal elektronisk i et lukket program.